Search for content, post, videos

Tag

facylitacja

Konferencja: Zastosowania facylitacji w biznesie i dialogu społecznym, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji, 22.10.2015, Kraków

Facylitacja to metoda pracy z grupami i organizacjami, która pozwala na pełne korzystanie z potencjału intelektualnego ludzi. Z międzynarodowych doświadczeń wynika, że facylitacja przynosi spektakularne efekty na poziomie zaangażowania uczestników, efektywnego wykorzystania czasu, jakości rezultatów…

224 Views