Rynek pracy w służbie zdrowia

Polska charakteryzuje się najniższym odsetkiem w całej UE, jeśli chodzi o liczbę lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców: 2,2. Średni wiek lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach medycyny wynosi 60 lat. Ten rynek, to głównie szpitale publiczne i mniejsze prywatne przychodnie. Są oczywiście wielkie firmy, ale wciąż lekarz w takich firmach jest …