Reakcje pracowników na planowany udział w szkoleniu są bardzo różne. Jedni bardzo cieszą się na tę okoliczność. Inni z kolei nie wyrażają entuzjazmu. W skrajnych przypadkach szkolenia uznawane są za stratę czasu. Jaka jest prawda o szkoleniach dla pracowników?

Jak zarządzać ludźmi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje wiele czynności i działań. To nie tylko rekrutacja właściwego człowieka na właściwe miejsce. Zarządzanie zasobami ludzkimi to zespół działań ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników. Inaczej mówiąc: i wilk musi być syty i owca cała. Nie wystarczy zatrudnić pracownika i o nim zapomnieć. Trzeba umożliwić mu nieustanny rozwój w danej organizacji, aby czuł się do niej przywiązany i był wobec niej lojalny.

Cele szkoleń

Najprościej mówiąc szkolenie to proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku. Jednak sytuacja ze szkoleniami wcale nie tak prosta. Czasem dział HR decyduje się wysłać pracownika na szkolenie zupełnie niezwiązane z obecnie zajmowanym stanowiskiem. Innym razem szkolenia dotyczą umiejętności miękkim, niezwiązanych z zawodem danego człowieka. Być może ktoś ma problem z asertywnością, z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji międzyludzkim lub z pracą zespołową. Dobry szef potrafi takie sytuacje wyłapać i dobrze poprowadzić pracownika. Warto dać każdemu szansę. Nikt nie urodził się pracownikiem roku. Nad tym trzeba pracować, a kiedy ktoś wykazuje ku temu chęci, to już więcej niż połowa sukcesu.

Sytuacje konfliktowe

Wiele szkoleń pracownicy podejmują na własną rękę, nawet bez informowania czy oczekiwania na zgodę pracodawcy. Istotna kwestia to też finansowanie szkoleń. Czasem płaci za nie pracodawca, tak jest zazwyczaj gdy szkolenie odbywa się z jego inicjatywy. Czasem jednak firma nie przeznacza w ogóle puli finansowej na szkolenia dla pracowników i nie oczekuje, że pracownik będzie podnosił swoje kwalifikacje, lub oczekuje, że zrobi on to we własnym zakresie. Taka sytuacja szybko spowoduje bunt lub wypalenie zawodowe ludzi.

Szkolenie może być fantastyczną sprawą w życiu każdego pracownika. Najważniejsze, aby szkolenie zostało zorganizowane w profesjonalny sposób. Najistotniejsza jest osoba trenera, czyli człowieka, który poprowadzi pracowników. Warto uczestniczyć w szkoleniach, jest to działanie dla dobra siebie i swojej zawodowej przyszłości. Trzeba wykorzystywać okazje i korzystać z dobrych szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *