Lojalny, zaangażowany pracownik to marzenie każdego szefa. Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny. Nie wystarczy odpowiednio przeprowadzić rekrutację i znaleźć właściwą osobę. O zespół trzeba cały czas dbać i motywować poszczególnych pracowników do pracy.

Wśród czynników motywacyjnych wyróżniamy te płacowe i pozapłacowe. Do czynników pozapłacowych należą między innymi szkolenia, interesujące kursy, na których pracownik może wiele się nauczyć i które z pewnością stanowią świetną wartość dodaną. Szkolenia mogą dotyczyć zarówno kompetencji twardych, jak i miękkich. Specjalistyczna wiedza, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera czy prawo jazdy – tego pracownik może nauczyć się na szkoleniach, które odbędą się z inicjatywy pracodawcy i zostaną wliczone w koszty firmy. Umiejętności miękkie są ważne tak samo jak umiejętności twarde – bez nich trudno poradzić sobie w pracy. Warto dodać, że umiejętności miękkie przydadzą się pracownikom każdego szczebla i na każdym stanowisku pracy. Są to bowiem na przykład komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem czy odporność na stres.

Dział HR z pewnością ma budżet przeznaczony na motywowanie pracowników. Część pracowników bardziej doceni nagrody finansowe, inna część – te pozapłacowe. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest proste i wymaga zajrzenia wgłąb ludzkiej psychiki w celu przyjrzenia się każdemu pracownikowi i odgadnięcia jego motywacji do pracy. Bardzo poważnym problemem dzisiejszych czasów jest wypalenie zawodowe. Ludzie pracujący po kilkanaście godzin na dobę, nawet po fizycznym zakończeniu procesu pracy, dalej są w niej obecni mentalnie. To nie może dobrze się skończyć. Rolą działów zarządzania zasobami ludzkimi jest również odpowiednie ustalenie liczby osób w poszczególnych działach, w zależności od obecnego stanu zleceń, rzeczy, jakie są do zrobienia na poszczególnych etapach realizacji projektów. Właściwe przypisanie zasobów ludzkich do poszczególnych działów i stanowisk to klucz do sukcesu.

Trzeba pamiętać, że kapitał ludzki to praktycznie największa wartość firmy. Bez ludzi nic nie ma prawa się udać. Wszelkie maszyny i koncepcje są niczym i nic za ich pomocą nie zdziałamy, jeżeli w firmie nie będzie odpowiednich ludzi. Trzeba o tym wiedzieć i na każdym etapie doceniać pracowników, aby stawali się lojalni wobec organizacji, zaangażowani i byli odpowiednio zmotywowani, pracując coraz lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *