Search for content, post, videos

Tag

kultura organizacyjna

Empatia w pracy zwiększy efektywność

W tym miesiącu (2 października) był Międzynarodowy Dzień Empatii, dlatego nie mogę się oprzeć, aby o niej nie napisać w kontekście naszych kontaktów zawodowych.  Czym jest empatia? Empatia, to skoncentrowanie się na osobie, której ją…

406 Views
Raport: Pracownik rośnie w siłę, czyli nowy świat pracy

Nowoczesne technologie oraz jednoczesna obecność kilku pokoleń na rynku pracy powodują, że zmienia się on nieustannie. Media społecznościowe stały się kanałem otwartej komunikacji, przez co korporacje są wystawione na widok publiczny, a pozycja pracowników wobec…

587 Views
Mama na rynku pracy

Jak wynika z badania Pracuj.pl „Specjaliści na rynku pracy” dla niemal 40% aktywnych zawodowo kobiet równowaga między pracą a życiem osobistym jest istotna przy wyborze nowego pracodawcy, a dla 13% brak takiej równowagi jest powodem…

278 Views
Kiedy zaczyna się mobbing i jak go zatrzymać?

Mobbing występuje w większości firm. Podczas naszych szkoleń 50–80 proc. uczestników mówi, że spotkała się z tym zjawiskiem – powiedział Tomasz Majewski, psycholog, terapeuta i trener, prelegent najbliższej XXI edycji Kongresu Kadry, w rozmowie z…

501 Views
Konflikt w zespole? Winny szef!

Mówiąc „konflikt”, myślimy „spór”, „kłótnia”, „niezgoda”, czasem „niechęć”, czyli sprowadzamy pojęcie konfliktu tylko do konfliktu interpersonalnego i to destrukcyjnego. W organizacji jednak bardzo często mamy do czynienia także z konfliktem ról, ale o tym w…

349 Views
Efektywność zaszyta w kulturze organizacji

Jaki wpływ ma kultura na skuteczność pracy w organizacjach? Jaka jest kultura naszej organizacji, jakie postawy reprezentują nasi pracownicy, czy rozumieją i akceptują cele, które są przed nimi stawiane? Dlaczego ciągle pokutuje przekonanie, że kultura służy…

318 Views
Kultura korporacyjna ważniejsza niż kodeksy i regulaminy

W firmach, w których panuje autokratyczny styl zarządzania, pracownicy nie mają szans, by w pełni wykorzystać swój potencjał. A to może przekładać się na wyniki tych podmiotów. Trzy czwarte specjalistów finansowych uważa, że kultura organizacyjna może wpłynąć na…

295 Views