Search for content, post, videos

Tag

konferencja

Narzędzia infromatyczne – rola nowoczesnych technologii w procesach zarządzanie wiedzą, 22.10.2015, Warszawa

Wiedza to dla każdego przedsiębiorstwa niepodważalna wartość. Jej optymalne wykorzystanie, przyczynia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku, podniesienia prestiżu firmy, zwiększenia integracji zarówno zespołu, jak i procedur. Optymalizacja wiedzy nie dotyczy tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w tym zakresie…

232 Views
Konferencja: Zastosowania facylitacji w biznesie i dialogu społecznym, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji, 22.10.2015, Kraków

Facylitacja to metoda pracy z grupami i organizacjami, która pozwala na pełne korzystanie z potencjału intelektualnego ludzi. Z międzynarodowych doświadczeń wynika, że facylitacja przynosi spektakularne efekty na poziomie zaangażowania uczestników, efektywnego wykorzystania czasu, jakości rezultatów…

224 Views
Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Organizowana przez Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience, Konferencja jest szczególną okazją do wymiany poglądów na temat roli HR w optymalizowaniu procesów pracy, controllingu personalnego, czy też…

215 Views