Search for content, post, videos

Jak rozliczyć podatek od umowy zlecenia i dzieło?

Jakie są różnice w zakresie opodatkowania umów zlecenie i umów o dzieło? Jak prawidłowo rozliczyć podatek od uzyskiwanego w ten sposób dochodu? W dzisiejszym artykule Wojciech Wawrzak nauczy Cię, jak to zrobić.


Ile wynosi podatek i jak go obliczyć?

Od wynagrodzenia z umowy zlecenia (o dzieło) musisz zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek płaci się od dochodu, a więc od przychodu pomniejszonego o koszty. W przypadku umowy zlecenia i o dzieło mamy tzw. koszty zryczałtowane – 20% lub 50% (w przypadku  rozporządzania prawami autorskimi).

W przypadku umów o dzieło wyliczenie dochodu do opodatkowania jest bardzo proste. Wynagrodzenie brutto mnożysz przez 20% lub 50% (jeśli przenosisz prawa autorskie). Sumę tę odejmujesz od wynagrodzenia brutto i w ten sposób uzyskujesz dochód do opodatkowania. Mnożysz następnie ten dochód przez stawkę 18% i wychodzi podatek.

Przykład: Wynagrodzenie brutto dla Grafika wynosi 1000 zł. Grafik wykonuje stronę internetową i przenosi do niej prawa autorskie na Klienta.

  • Koszty uzyskania przychodu to w tym przypadku 500 zł (1000 zł x 50%).
  • Dochód do opodatkowania to 500 zł (1000 zł – 500 zł)
  • Podatek to zapłaty to 90 zł (500 zł x 18%).
  • Wynagrodzenie netto to 910 zł (1000 zł – 90 zł).

Bardziej skomplikowana jest sprawa w przypadku umów zlecenia. Zryczałtowane koszty wylicza się bowiem nie od wynagrodzenia brutto, a od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki społeczne (bo zlecenie podlega pod ZUS). Najczęściej jednak zlecenie zawierane jest między przedsiębiorcami, a osobami fizycznymi, więc wtedy to przedsiębiorca musi dopełnić wszystkich obowiązków rozliczeniowych (o tym za chwilę).

Sposób rozliczenia podatku zależy od układu stron w umowie

Wiesz już, jak wyliczyć podatek od umowy zlecenia (o dzieło). Pozostaje jeszcze kwestia, jak go zapłacić. Sama procedura rozliczenia zależy od układu stron w umowie.

Umowa zlecenia (o dzieło) może zostać zawarta w różnych konfiguracjach:

  • zleceniodawca: przedsiębiorca,

zleceniobiorca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

  •  zleceniodawca: przedsiębiorca,

zleceniobiorca: przedsiębiorca,

  • zleceniodawca: osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • zleceniobiorca: przedsiębiorca.
  • zleceniodawca: osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,

zleceniobiorca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności musisz zatem ustalić układ stron w Twojej umowie. Od niego zależy bowiem sposób rozliczenia podatku. Gdy ustalisz już ten układ, kierujesz się do jednego z punktów poniżej, w których opisałem procedurę rozliczenia dla każdego z wariantów.